top of page
  • Admin

World Suicide Awareness Month


In september, zal ik als eerbetoon aan ‘World Suicide Awareness Month’ (Wereld zelfdoding bewustzijns maand) en alle mensen die hebben gekozen voor zelfdoding of iemand op deze manier hebben verloren, een maand lang aandacht besteden aan deze topic en faciliteer ik gratis Access Bars® sessies.

Toen ik 15 jaar was, heb ik net op tijd, een vriendinnetje die zelfmoord wilde plegen, voor de trein weg weten te trekken.. Dit incident en de maanden van aanloop daartoe waren intens en een levens veranderende gebeurtenis met veel impact en gevolgen voor mij. Slechts weinig mensen weten daarvan en dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit zo deel.[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f82/1.5/16/263a.png" style='width:12pt;height:12pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/GEBRUI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" o:title="263a"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]☺ Later in mijn leven hebben nog 2 mensen die ik goed ken voor zelfdoding gekozen en zij stierven. Hiervan was 1 persoon familie, iemand die mij erg lief was. Hoeveel van jullie kennen ook niet iemand? Of hoeveel van jullie kennen ook niet mensen die vast zitten in zichzelf, last hebben van zwaarte, zelf-oordeel, trauma, angsten of depressie? Wat zou hier nog meer mogelijk zijn?

De Wereld gezondheidsorganisaties schatten dat meer als 800,000 individuen per jaar hun eigen leven nemen. In Nederland waren dat er in 2017; 1917 mensen, 23 meer als in 2016. Het aantal zelfdodingen van mensen tussen de 10 en 20 jaar nam toe van 48 tot 81. (Bron: CBS). Zelfmoord Preventie 113 (www.113.nl) voerde in 2017, 50.000 crisisgesprekken via de telefoon of de chat.. Hoe wordt het beter dan dit?

Stel je voor.. dat er toch een andere mogelijkheid is... Stel je voor.. dat er is toch een andere manier is om naar de hele situatie te kijken en die andere bril verandert de waarheid die je nu ziet... Stel je voor.. dat al die zwaarte niet allemaal van jou is.. Stel je voor.. dat er niet maar 1 uitweg is en dat je dat ook niet meer zou willen..

Wie je ook bent, wat je verhaal ook is, waar je ook staat; je bent niet alleen.

Ik bied voor deze groep mensen, heel de maand september gratis Access Bars sessies aan. Access Bars geven geen antwoorden, maar wel rust in je hoofd, een andere blik en andere mogelijkheden...

Wat zou het vergen dat je dit met heel veel gemak kunt kiezen?

27 weergaven
  • Instagram
  • Facebook Basic Square
bottom of page