top of page

Praktische Informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training, Evenementen

Je hebt je ingeschreven voor een (Access) cursus, training of (online) evenement. Hier kun je lezen welke voorwaarden we met elkaar afspreken. Bij de inschrijving heb je akkoord gegeven met deze voorwaarden. 

 

 

Linda verschuren Empowering People zal na jouw inschrijving:

 

 • Jou zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, via de mail informeren over de cursusdag(en).

 • Bij een Access Consciousness cursus, jou aanmelden bij Access Consciousness LLC voor de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven.

 • Jou een factuur sturen

 

 

Betaling

De Access Bars Cursus kost E 300,00 en bij herhaling E150,00 . De Access Foundation Cursus kost E 1400,00 en E700,00 bij herhaling en voor 16/17 jarigen. Voor de tarieven van de overige evenementen zie de Agenda pagina van de website.

De kosten zijn inclusief cursusmateriaal/ manual en audio. Jouw betaling dien je voor de cursus voldaan te hebben en mag je via bank/ giro overmaken op NL05 RABO 0106732072 onder vermelding van het factuurnummer en jouw naam.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een factuur. Na betaling:

 • Is jouw plek als deelnemer van de cursus gereserveerd

 • Bij het volgen en het volledig betaald hebben van een Access Consciousness cursus word je, uiterlijk 3 dagen na de cursus, geregistreerd als aanwezig in de cursus zodat de cursus op jouw naam worden gezet.

 • Gelden de Annuleringsvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden met betrekking tot het Cursusmateriaal.

 

 

  Algemene voorwaarden Cursus en Trainingen

 1. Voor de cursussen, calls en daar aan verwante evenementen zijn daar waar van toepassing de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing. Wanneer je je aanmeld ga je hiermee akkoord.

 2. Wanneer je je aanmeld geef je toestemming om email en eventueel telefonisch bericht te krijgen met betrekking tot de cursus.

 3. Bij aanmelding ga je akkoord en geef je toestemming voor het opnemen van audio van de class of call, dat deze gedeeld mag worden met de cursisten van de betreffende cursus en krijgt Empowering People daar waar van toepassing (met daarbij het privacy Beleid en geheimhoudingsplicht in achtneming), volmacht om deze audio te gebruiken zonder daarvoor alle partijen op de hoogte te hoeven stellen. Wanneer je hiermee niet akkoord wil gaan dien je contact op te nemen om de mogelijkheden te overleggen. Voorafgaand aan de opnames zal mondeling door de facilitator nogmaals uitleg worden gegeven en toestemming worden gevraagd. Verder zijn de Audio en Visual release Beleid van Access Consciousness van kracht.

 4. Deelname aan de een cursus of call is op eigen risico. Empowering People is niet aansprakelijk voor lichamelijke, mentale, emotionele, spirituele of materialistische schade. de cursus en het cursusmateriaal is op geen enkele wijze een vervanging voor medische of ander professioneel advies. Wanneer jij de informatie uit de cursus of uit het cursusmateriaal voor jezelf gebruikt, is Linda Verschuren Empowering People op geen enkele wijze verantwoordelijk voor jouw acties.

 5. De cursist dient zich te houden aan de huisregels algemene huisregels en van de locatie waar de cursus wordt gehouden.

 6. Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij een onbevooroordeelde houding heeft ten aanzien van medecursisten.

 7. Van de cursist wordt verwacht dat dat wat hij/ zij te weten komt over andere cursisten niet deelt met derden.

 8. Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij zich houdt aan en respect heeft voor privacy regels van andere cursisten. Daaronder valt ook het delen van foto's op sociale media ed.

 9. Van de cursist wordt verwacht dat wanneer hij/ zij ontevreden is of een klacht heeft, dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt/ aangeeft. Zodat Empowering People er alles aan kan doen om mee te kijken en naar vermogen het kan proberen het op te lossen.

 10. De cursist dient voor de aanvang van de cursus de kosten te hebben voldaan om te kunnen deelnemen. Wanneer dit niet lukt dient dat vooraf te worden besproken.

 11. Om voor het certificaat in aanmerking te komen dient de gehele cursusdag(en) gevolgd te worden.

 12. Verder zijn voor alle Access Consciousness cursussen de Email en Privacy Policy en daar waar van toepassing de Audio en Video release Policy van toepassing.

 13. Op deze voorwaarden is het Privacy Beleid van Linda Verschuren Empowering People van kracht.

 

 

Betalingsvoorwaarden Cursus

 1. Na aanmelding voor de cursus krijg je een automatische mail als de registratie goed is verlopen. Jouw aanmelding ga ik dan verwerken, ik sturen je zo spoedig mogelijk de factuur en informatie met betrekking tot deze dag via de mail. Wanneer dit langer duurt als 3 werkdagen, nemen ik contact met je op om je daarover te informeren.

 2. Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na aanmelding te worden voldaan per bank/ giro.

 3. Na betaling is jouw plek als deelnemer verzekerd

 4. In overleg kan de betaling later of in delen worden gedaan, neem daarvoor persoonlijk contact op.

 5. Indien na overleg de betaling in termijnen wordt gedaan of wanneer er andere afspraken worden gemaakt met betrekking tot betalen, wordt er een Betalingsovereenkomst opgemaakt. De betalingsovereenkomst wordt opgesteld naar aanleiding van de gemaakte afspraken en verstuurd via HelloSign (een wettelijk erkend en bindende E-ondertekening) ter ondertekening. Beide partijen ontvangen een ondertekend exemplaar.

 

 

 

Annuleringsvoorwaarden Cursus

 1. Na aanmelding geldt een bedenk termijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd.

 2. Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte aanmelding voor een cursus om een andere redenen echt niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren, doch zo spoedig mogelijk door te geven. Je kunt dan jouw cursusdatum verzetten of restitutie van gelden krijgen. Bij niet tijdige of geldige annulering wordt 75% van de kosten van de cursus in rekening gebracht.

 3. Op het moment dat de facilitator ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De cursus wordt verschoven en je wordt in de gelegenheid gesteld om een andere cursusdatum te kiezen of restitutie van het betaalde cursusgeld te ontvangen.

 4. Indien er redenen buiten de facilitator om van kracht zijn waardoor de cursus wettelijk (zoals nieuwe corona maatregelen) niet door mag gaan, neem ik contact met je op om de mogelijkheden te laten weten. Je wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden om de cursus te verzetten of te kiezen voor restitutie van gelden.

 5. Wanneer er sprake is van restitutie van gelden dan dient de terugbetaling binnen 14 dagen te geschieden.

 

 

 

Voorwaarden Cursusmateriaal

 1. Al het cursus materiaal is inclusief.

 2. Voor de Access Bars Cursus ontvang je een uitgebreide manual, een praktische werkkaart en een overzichtskaart. Na de cursus ontvang je een Certificaat.

 3. De copyrechten en eigendomsrechten van het cursusmateriaal berusten bij Access Consciousness LLC Stafford. Bij deelname aan de cursus gaat de deelnemer hiermee akkoord. Het materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gary. M. Douglas. Dit materiaal is onderhevig aan het autersrecht, copyright en merkregistratie voor de Verenigde Staten, EU, Australië en Canada.

 

 

Klachtenregeling Cursussen

 1. Als Opleider hecht ik veel waarde aan jouw tevredenheid en stel ik me graag open voor continue verbeteringen van mezelf als cursusleider en de cursussen die ik geef.

 2. Ik zal dan ook tussendoor en aan het einde van de cursusdag, mondeling om feedback vragen. Deze input kan ik dan zo spoedig mogelijk meenemen op de dag zelf nog of bij een meerdaagse bij de volgende cursusdag. Zo hoop ik dat jij volledig tevreden de cursus kunt afsluiten. Ik geef dan ook een Tevredenheidsgarantie; wanneer je ontevreden bent en je dit aan hebt gegeven voor de lunchpauze van de eerste cursusdag en wij niet tot een oplossing komen, dan mag je stoppen en krijg je je volledige cursusgeld retour. Je dient bij het verlaten van de cursus, het cursusmateriaal in te leveren. Gemaakte onkosten gelden niet onder het retourbeleid.

 3.  Wanneer de deelnemer een klacht heeft dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk naar de opleider te komen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na voorval waar de klacht betrekking op heeft, zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Komen we mondeling niet tot een oplossing, dan dient de klacht per email kenbaar gemaakt te worden aan Linda Verschuren (info@lindaverschuren.com) Binnen 3 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen. Mocht het binnen deze termijn niet lukken dan krijg je tijdig te horen binnen welke termijn dan. Een binnengekomen klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

 4. Mochten we samen niet tot een oplossing komen, dan verwijs ik je door naar mijn onafhankelijke derde: Max Niesen, max@desprenk.nl Directeur van Herboristen Opleiding De Sprenk, De Mortel.

 5. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.                                                                                        

 6. Wanneer de deelnemer die de klacht heeft ingediend alsnog ontevreden is, staat de gang naar de rechter te stappen alsnog vrij.

 7. Klachten worden 3 jaar bewaard, in het daarvoor bestemde klachtendossier.

Klik hier voor mijn voorwaarden mbt AVG-wet/ Privacy 

Klik hier voor Privacy & Email Policy van Access Consciousness LLC

Klik hier voor Audio & Visual release Policy van Access Consciousness LLC

bottom of page