top of page

Praktische Informatie

Privacy Beleid

Dit document betreft het omgaan van Linda Verschuren Empowering People met jouw privacy.

Linda Verschuren Empowering People is zich bewust dat je bezorgd kunt zijn hoe jouw informatie wordt verkregen en opgeslagen en waardeert je vertrouwen dat dat goed en zorgzaam gebeurd. Jouw gegevens zijn een belangrijk onderdeel van het bedrijf en worden alleen daarvoor gebruikt, Linda Verschuren heeft geen bedrijfstak waarbij het persoonsgegevens verkoopt. Het onderstaande document beschrijft het Privacy beleid en daar waar het betrokken ben bij Access Consciousness, hun Privacy beleid. Bij het bezoeken van Linda Verschuren en aanmelden voor een sessie, consult of ander georganiseerd evenement ga je akkoord met dit beleid.

Privacy Beleid 

Product: Sessies, consulten, cursussen, trainingen

Laatste Update: oktober 2020

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, facilitator, trainer en docent moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers en administratieve documenten.

 1. Bij het aanmelden van een cursus, training of andere activiteit wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen of door te geven. Bij start van een privé behandeling of traject, wordt u gevraagd persoonsgegevens te delen. Bij het benaderen van Linda Verschuren Empowering People of haar medewerkers met een vraag, informatie of anders, via de website, email, telefonisch of sociale media, deelt u uw persoonsgegevens.

 2. Voor een goed contact en te voldoen aan de administratieve verplichtingen, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode, is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut, facilitator, trainer, cursusleider, een administratie bijhoud van uw persoonsgegevens.

 3. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat (bijzondere) persoonsgegevens, aantekeningen over onze sessies, uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

 4. U mag ten alle tijden u dossier en/of uw administratie gegevens inzien. Wanneer er persoonsgegevens zijn vastgelegd die niet noodzakelijk zijn voor de behandeling mag u verzoeken deze te verwijderen. Wanneer er persoonsgegevens ontbreken of onjuist zijn, mag u verzoeken deze aan te vullen of te corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw persoonsgegevens aan mij door te geven.

 5. U mag ten alle tijden mij verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen, u uit te schrijven voor mail, nieuwsbrieven of ander contact.

 6. Als uw behandelend therapeut, trainer, cursusleider heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en Persoons of bedrijfsgegevens die ik heb ontvangen in het kader van leveren van diensten houd ik geheim en worden niet gebruikt of gedeeld met derden tenzij een wettelijke bepaling of nadere regelgeving dit vereist.       Alle inhoudelijke informatie die door klanten en/of deelnemers voorafgaand en tijdens de training wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk voor het instituut Linda Verschuren Empowering People en geldt een geheimhoudingsplicht inzake persoonlijk informatie als ook bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën. Hetzij gedurende de training hetzij na beëindiging daarvan.

 7. Welke gegevens ik van u in uw dossier vastleg, de doeleinden, uw rechten en de beveiliging, staat opgenomen in mijn AVG-register verwerkingsactiviteiten. Dit rapport is bij mij op te vragen.

 8. Ik doe mijn uiterste best om uw Privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

 9. De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de privé therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 10. Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 11. De gegevens kunnen worden gebruikt voor zaken waartoe ik wettelijk tot verplicht ben.

 12. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 13. Bij een therapeutisch consult zullen gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) vereist, en 20 jaar bewaard.

 14. Nabestaanden hebben vanaf 2020 een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.

 15. Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

(A) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;

(B) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;

(C) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;

(D) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

Privacy op de (zorg)nota

 1. Op de nota die u ontvangt, staan uw persoonsgegevens en op een zorgnota van een Therapeutische Privé sessie de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De nota wordt u gemaild. Linda Verschuren is niet aansprakelijk voor het goed aankomen van de mail. De mail bevat een disclaimer mocht de mail onverhoopt bij een derde persoon terecht komen. 

 2. Op de (zorg)nota staat;

 3. Uw naam, adres en woonplaats

 4. uw geboortedatum*

 5. uw klantnummer*

 6. de datum van de behandeling, consult, cursus of evenement

 7. een korte omschrijving van de behandeling of cursus/ evenement, zoals bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld.

 8. De duur en de kosten van het consult, de cursus of het evenement.

* deze gegevens staan alleen op een zorgnota van een Therapeutische (privé) sessie.

Mocht je hierover nog vragen hebben dan neem gerust contact op.

Cookie- Verklaring

 1. In het kader van de Privacy wet, ben ik verplicht je te laten weten dat mijn site en derde partijen, gebruik maakt van cookies om je interactie met de diensten te analyseren en te begrijpen en de diensten en functionaliteit op mijn site mogelijk te maken. Door op 'Accepteren' te klikken in de cookie-banner, ga je akkoord dat we zulke technologieën gebruiken. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen.

 2. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. 

 3. Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 4. Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

 5. Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

 6. Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 7. Via onze website kan het zijn dat er een cookie geplaatst wordt van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Deze dienst is voor het bijhouden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en vinden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Je kunt je geplaatste cookies bekijken en beheren door op het slotje in je URL balk te klikken.

Linda Verschuren Empowering People en Access Consciousness

Verschillende cursussen en evenementen die ik geef of faciliteer vallen onder cursussen, trainingen of evenementen van Access Consciousness. Ik ben verplicht om deelnemers die zich aanmelden voor deze cursus of evenementen door te geven aan Access Consciousness voor class registratie en deelname. Lees hieronder het beleid van Linda Verschuren Empowering People en Access Consciousness, klik verder voor; Privacy, email, audio en visual policy van Access Consciousness. Met aanmelding en bezoek voor een cursus, training of evenement ga je hiermee akkoord. Je hebt altijd de mogelijkheid om je gegevens op te vragen of te laten verwijderen. Neem bij vragen gerust contact op.

WELKE GEGEVENS SLA IK OP?

 

Ik sla alle gegevens op die ik nodig heb om de relaties met klanten te onderhouden. Deze gegevens variëren van bestanden met inbegrip van volledige naam, e-mailadres en land, tot meer uitgebreide gegevens met inbegrip van volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie hebben met de klant.

 

Als u een les bijwoont of een product koopt, sla ik om fiscale redenen uw belasting- of btw-nummer op, evenals alle gegevens die ik nodig heb om een correcte factuur te sturen in alle rechtsgebieden waarin ik actief ben.

 

Ik kan zowel uw verzendadres opslaan, voor de levering van het product, alsmede uw factuuradres, dat kan worden gebruikt om creditcardbetalingen of andere betalingsmethoden te controleren.

 

 

WAAROM SLA IK UW GEGEVENS OP?

 

Ik sla uw gegevens op om de diensten die ik gratis aanbied te kunnen leveren en om mijn contractuele verplichtingen met mijn klanten na te kunnen komen.

 

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen om u informatie, gratis monsters en producten te kunnen sturen en om u te kunnen registreren voor lessen en telefoonoproepen.

 

Lessen en telefoonoproepen worden opgeslagen en gedistribueerd zodat klanten de lessen of telefoonoproepen kunnen afspelen die ze hebben bijgewoond. Na de bovengenoemde lessen of telefoonoproepen worden de opnames ook omgezet in producten die in de winkel worden verkocht.

 

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

 

Mijn team en ik hebben toegang tot uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze contractuele afspraken met onze klanten. Mijn team kan bestaan uit mijn communicatie- en marketingteam, mijn evenementorganisatoren en mijn administratieve medewerkers.

Bovendien vereist het uitbesteden van gespecialiseerde taken, bijvoorbeeld op het gebied van IT en boekhouding, soms dat ik consultants toegang verleen tot uw gegevens wanneer en waar dat nodig is om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen jegens officiële autoriteiten of om mijn diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Daarnaast (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Verenigde Staten van Amerika, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Ierland, en (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Australië. Alle drie partijen die "Access Consciousness" of "bedrijven" worden genoemd, hebben toegang tot uw basisgegevens (volledige naam, e -mailadres, postadres, land en telefoonnummer) wanneer u zich inschrijft voor een van mijn Access Consciousness-lessen via mijn algemene website of via www.accessconsciousness.com. Dit geldt zowel voor live (in-person) lessen, telefoonoproepen en online cursussen, als voor cursussen die live via audio en livestream worden aangeboden.

Let op: Access Consciousness krijgt alleen toegang tot uw basisgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een van de Access Consciousness-lessen of telefoonoproepen die ik u aanbied. Access Consciousness heeft geen toegang tot uw belasting- of btw-nummer.


 

DEEL IK UW GEGEVENS?

 

Zoals hierboven vermeld, deel ik uw gegevens met Access Consciousness als u ervoor kiest om aan Access Consciousness-lessen deel te nemen.

Access Consciousness is een franchisesysteem dat gebruik maakt van een gedeeld wereldwijd marketinginstrument via de website www.accessconsciousness.com.

Let op:
Ik deel uw gegevens niet met “facilitators” bij wie u geen lessen hebt gevolgd.

Access Consciousness is gebonden aan dezelfde overeenkomst inzake gegevensbescherming als waaraan ik gebonden ben.

  

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 

Ik bewaar de gegevens zolang:

- ik een relatie met u heb als klant of als geïnteresseerde partij
- ik wettelijk verplicht ben om dat te doen, voor belastingdoeleinden

- totdat u zich uitschrijft of mij vraagt om uw gegevens te verwijderen

 

WELKE RECHTEN HEBT U ALS KLANT OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING?

 

Als klant hebt u recht op:

- het beheer van uw e-mail of betaald abonnement
- de correctie van alle door mij opgeslagen informatie
- inlichtingen over de gegevens die ik over u heb opgeslagen
- verwijdering of beperking van uw opgeslagen gegevens, indien u dat wenst.

Als u uw gegevens wilt bijwerken, wijzigen of veranderen, laat het mij dan weten door contact met mij op te nemen via dit e-mailadres: datacontroller@accessconsciousness.com

Als u uit mijn database verwijderd wilt worden, neem dan contact met mij op via: datacontroller@accessconsciousness.com

 

ZIJN KLANTEN VERPLICHT HUN GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

 

Ja, als klant moet u de gegevens verstrekken die ik nodig heb om mijn contractuele verplichtingen na te komen binnen de verschillende diensten die ik aanbied.

Afhankelijk van wat u van mij vraagt, vraag ik u informatie te verstrekken die kan variëren van uw volledige naam, e-mailadres en land tot uitgebreidere gegevens zoals volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie met u hebben.

 

COOKIES, PROFILERING EN AUTOMATISERING
 

Access consciousness en Linda Verschuren Empowering People gebruikt cookies om de website werkbaar en gebruiksvriendelijk te maken. De eerste keer dat u de website bezoekt, verschijnt er een pop-up waar verteld wordt dat er cookies worden gebruikt en dat u, door verder te gaan, ermee instemt dat er cookies op uw computer worden plaats. Hierbij wordt een cookie op uw computer geplaatst zodat u het pop-upvenster niet telkens ziet wanneer u de website bezoekt.

 

Ik voer geen enkele vorm van geautomatiseerde profilering uit. Soms ga ik na in welke onderwerpen een klant geïnteresseerd kan zijn op basis van zijn of haar vorige les- of productkeuzes.

 

Ik deel uw gegevens niet en verkoop deze ook niet aan externe bureaus. Controles op voorwaarden voor geavanceerde lessen worden automatisch verwerkt.

 

 

WAAR SLA IK UW GEGEVENS OP?

 

Ik gebruik meerdere systemen voor het opslaan van uw gegevens om te voldoen aan mijn contractuele afspraken met klanten.

 

Over het algemeen wordt er informatie opgeslagen in clouddiensten, in een analoge dossiermap en op computers in het land waar ik woon, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en Australië.

 

 

HOE BESCHERM IK UW GEGEVENS?

 

Medewerkers van Access Consciousness, contractanten en externe bureaus waarmee ik samenwerk, hebben allemaal NDA's ondertekend (Non Disclosure Agreements). Zij zijn ook opgeleid op het gebied van gegevensbescherming.

De opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk via beveiligde toegangspunten voor gebruikers met toestemming om toegang te krijgen tot de informatie.

Klik hier voor de Privacy Policy van Access Consciousness

Klik hier voor de audio en email release van Access Consciousness

bottom of page