top of page
KwaliteitsTherapeutenVirtueelschild 2022.jpg
TCZ-LOGO-R.jpg
rbcz-logo-vierkant.jpg

Praktische Informatie

Ook in 2021 is Linda Verschuren Empowering People aangesloten bij de Beroepsvereniging CAT, RBCZ, Gat geschillen, Tuchtrecht Complementaire Zorg en het CRKBO. Zo ben jij als cliënt of deelnemer, verzekerd van kwaliteit, professionaliteit en de beste voorwaarden en regelingen.

Tarieven

Per 1 augustus 2020 hanteer ik voor de Natuurgeneeskundige consulten de volgende tarieven:

Kennismakingsgesprek  20 minuten    Gratis

Consult 60 minuten

Consult 90 minuten

Consult op locatie

     

               

Een consult kan in mijn praktijk of op locatie plaats vinden, telefonisch of online.

Een consult/ facilitatie in combinatie met een behandeling is vanaf 90 minuten.

 

Access Bars™  Consult 90 min.

Access Body™  Consult 60 min.

Access Body™  Consult 90 min.

 

Access SOP™    sessie 30 min.

(totale duur sessie: 60 min.

Access Bars™ cursus 

Access The Foundation™ cursus

Access The Foundation™ herhaling

Business & Money Consult  30 min.

Business & Money Consult  60 min.

Business Inhouse traject 

Acces Business & Geld Class 

Business Done Different Masterclass

BDD Masterclass herhaling

De prijzen van de cursussen van Access Consciousness™ zijn internationaal vastgesteld en de officiële cursussen zijn overal in Nederland gelijk. Bij herhaling en 16/17 jarigen een herhalingsprijs. Kinderen t/m 16 jaar zijn gratis. Neem contact op voor de voorwaarden.

Andere Activiteiten                         Zie Agenda voor prijzen

Zie ook: Algemene Voorwaarden voor meer informatie over betalen en annuleren.

E     95,00

E   130,00

E     40,00  per uur extra bij de gekozen sessie voor reistijd en E 0,19 per km aan reiskosten

E     130,00

E       95,00

E     130,00 

 

E      330,00

E      300,00 

E    1400,00 

E      700,00

E      100,00

E      200,00

Prijs op aanvraag

E      373,00

E    1800,00

E    1260,00

Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden de Natuurgeneeskundige afspraken bij Linda Verschuren Empowering People. Neem daarover gerust contact met mij op. Dit valt onder Alternatieve Geneeswijzen en wordt vergoed vanuit uw Aanvullend zorgpakket, u kunt daarvoor uw polisvoorwaarden nazien. Wanneer u navraag doet bij uw Zorgverzekeraar dan kunnen ze om de volgende informatie vragen:

Beroepsvereniging CAT: level 5 therapeut CM1211-05-03-18

AGB-codes: Zorgverlener 90105231/ Praktijk 90064506

RBCZ licentienummer: 180642R

De door het CAT toegewezen prestatiecodes voor Empowering People zijn:

24001 Behandeling Fytotherapie

Kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie, (‘behandeling met planten’) genoemd, is het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen. In de kruidengeneeskunde gebruikte plantaardige middelen noemt men kruidengeneesmiddelen of fytotherapeutica.

24005 Behandeling Overige Natuurgeneeskunde

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

24012 Behandeling Energetische therapie

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

 

In sommige gevallen kan een werkgever bereid zijn om de hulp die je nodig hebt te vergoeden.

 

 

GAT Geschillencommissie

Ik val als CAT-therapeut onder  Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Klachtenregeling cursus:

  1. Klachtenregeling Cursussen

  2. Als Opleider hecht ik veel waarde aan jouw tevredenheid en stel ik me graag open voor continue verbeteringen van mezelf als cursusleider en de cursussen die ik geef.

  3. Ik zal dan ook tussendoor en aan het einde van de cursusdag, mondeling om feedback vragen. Deze input kan ik dan zo spoedig mogelijk meenemen op de dag zelf nog of bij een meerdaagse bij de volgende cursusdag. Zo hoop ik dat jij volledig tevreden de cursus kunt afsluiten. Ik geef dan ook een Tevredenheidsgarantie; wanneer je ontevreden bent en je dit aan hebt gegeven voor de lunchpauze van de eerste cursusdag en wij niet tot een oplossing komen, dan mag je stoppen en krijg je je volledige cursusgeld retour. Je dient bij het verlaten van de cursus, het cursusmateriaal in te leveren. Gemaakte onkosten gelden niet onder het retourbeleid.

  4.  Wanneer de deelnemer een klacht heeft dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk naar de opleider te komen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na voorval waar de klacht betrekking op heeft, zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Komen we mondeling niet tot een oplossing, dan dient de klacht per email kenbaar gemaakt te worden aan Linda Verschuren (info@lindaverschuren.com) Binnen 3 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen. Mocht het binnen deze termijn niet lukken dan krijg je tijdig te horen binnen welke termijn dan. Een binnengekomen klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

  5. Mochten we samen niet tot een oplossing komen, dan verwijs ik je door naar mijn onafhankelijke derde: Max Niesen, max@desprenk.nl Directeur van Herboristen Opleiding De Sprenk, De Mortel.

  6. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.                                                                                        

  7. Wanneer de deelnemer die de klacht heeft ingediend alsnog ontevreden is, staat de gang naar de rechter te stappen alsnog vrij.

  8. Klachten worden 3 jaar bewaard, in het daarvoor bestemde klachtendossier.

GATVirtueelschild 2022.jpg
bottom of page