cat_complementair_2020_internet.jpg

Praktische Informatie

rbcz-logo-vierkant.jpg

Ook in 2020 is Linda Verschuren Empowering people aangesloten bij de Beroepsvereniging CAT, RBCZ, Gat geschillen en Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Tarieven

Per 1 augustus 2020 hanteer ik voor de Natuurgeneeskundige consulten de volgende tarieven:

Kennismakingsgesprek  20 minuten    Gratis

Consult 60 minuten                          E     95,00

Consult 90 minuten                          E   130,00

Consult op locatie                           E     40,00  per uur extra bij de gekozen sessie voor reistijd en E 0,19 per km aan reiskosten           

Een consult kan in mijn praktijk of op locatie plaats vinden, telefonisch of online.

Een consult/ facilitatie in combinatie met een behandeling is vanaf 90 minuten.

 

Access Bars™  Consult 90 min.        E     130,00

Access Body™  Consult 60 min.       E       95,00

Access Body™  Consult 90 min.       E     130,00 

Access SOP™    sessie 30 min.        E     130,00

Access Bars™ cursus                       E     300,00 

Access The Foundation™ cursus        E    1400,00

Alle cursussen van Access Consciousness™ zijn internationaal vastgesteld en overal in Nederland gelijk. Bij herhaling van de cursus geldt 50% van de prijs. Kinderen t/m 16 jaar zijn gratis. 

Andere Activiteiten                         Zie Agenda voor prijzen

Zie ook: Algemene Voorwaarden voor meer informatie over betalen en annuleren.

Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden de Natuurgeneeskundige afspraken bij Linda Verschuren Empowering People. Neem daarover gerust contact met mij op. Dit valt onder Alternatieve Geneeswijzen en wordt vergoed vanuit uw Aanvullend zorgpakket, u kunt daarvoor uw polisvoorwaarden nazien. Wanneer u navraag doet bij uw Zorgverzekeraar dan kunnen ze om de volgende informatie vragen:

Beroepsvereniging CAT: level 5 therapeut CM1211-05-03-18

AGB-codes: Zorgverlener 90105231/ Praktijk 90064506

RBCZ licentienummer: 180642R

De door het CAT toegewezen prestatiecodes voor Empowering People zijn:

24001 Behandeling Fytotherapie

Kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie, (‘behandeling met planten’) genoemd, is het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen. In de kruidengeneeskunde gebruikte plantaardige middelen noemt men kruidengeneesmiddelen of fytotherapeutica.

24005 Behandeling Overige Natuurgeneeskunde

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

24012 Behandeling Energetische therapie

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

 

In sommige gevallen kan een werkgever bereid zijn om de hulp die je nodig hebt te vergoeden.

 

 

GAT Geschillencommissie

Ik val als CAT-therapeut onder  Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

KLachtenregeling cursus:

Als Opleider houdt ik me aan de wet AVG en kwaliteit en klachten zorg. Empowering People is voor haar cursussen aangesloten bij de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen en houdt zich aan diens klachtenprocedure.  Wanneer de deelnemer een klacht heeft dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk naar de opleider te komen, zodat in eerste instantie samen er naar gekeken kan worden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen dan kun je meer informatie over de klachtenprocedure vinden op https://ktno.nl/zorgverleners/klachtenregeling

De klachtenzorg valt onder de Klachtencommissie en Stichting commissaris R.F.J.A. de Beyer.

gat_schild_2020_internet.png

info@lindaverschuren.com | 0650254037| Tilburg, Noord-Brabant, Nederland | © copyright website 2020 Linda Verschuren